ARTIKLAR ARTICLES


Kritik, essä och debatt


Essä. Bokhistoria. Om en saknad översättning. "Animal machines" Arbetaren 3/5 2024.


Recension. Mona L. Siegels bok Peace on our terms: The global battle for women’s rights after the first world war (2020), 2022.


Aktuell igen. Artikel från 2009 om Peter Singers bok Det liv du kan rädda i den kritiska samlingen När kultur blir natur (2013) s. 268-270. 


Aktuell igen, "Professor och kassörska" (se exempelvis Ekonomibyrån, SVT 6 oktober 2023). Likaså aktuell kommentar.


Debatt. "En fågel för en fågel, ett förslag". 19/11 2022.


Essä. Om en nyöversättning av klassikern litterära socialreportaget Avgrundens folk och en föregångare i den brittiska facklitteraturen (icke-fiktion): "Avgrundens folk i nytt ljus" Syre 5/5 2022. Även längre version på Arimneste Anima Museum.


Reportage. Om det angelägna Per Anger-priset 2022 och svenska investeringar i fossilprojekt: "Ett människorättspris för klimaträttvisa" Fempers Nyheter 1/4 2022


AKTUELLT. "Rösträttskampen, hembiträdet och konstnären" Fempers 19/11 2021


Essä."Charlotte Despard - den återfunna suffragetten" Syre 10/9 2021


RETRO. Apropå valet, återblick från 2010: "I valet saknas framtidspolitiken"


RETRO. "Peter Singer har alltid stått på de handikappades sida" Arbetaren nr 47 1997 apropå filosofen Peter Singers sverigebesök 1997.


LITTERATUR. Om våra föreställningar om livet på landet och vad relationen till de-andra-än-människorna kräver: "Om meningen med livet på landet" Syre 1/10 2021


Om den demokratiska tillbakagången och en färsk rapport. Ju mer ojämlik fördelning, desto större tillväxtbehov och därmed ökade miljö- och klimatproblem Fempers 30/10 2019


Gretahajpen chans till demokratiutveckling, Fempers 4/6 2019. Aktuell igen: "Friåkaren"


Essä. Om talmakt och historieskrivning, Syre 13/4 2018


STÄNDIGT AKTUELL: "Att vara vit mans mjölk", i Arbetaren kultur. Om Ester Blenda Nordström och den vita piskan. Om Nordström se även sidorna 120 till 121 i boken Skönheter & odjur, en feministisk kritik av djur - människa-relationen från 2005.


Syre 29 januari 2021: "Demokratiförsvar och djurförsvar"

Relevant debatt följde i Landets Fria i februari och mars 2021. Liksom seminarium 10 mars 2021 på FB om hotet: Ekofascism. Hur möter miljö- och klimatrörelsen hotet från högerextremismen?


Recension av en ny bok: Lina Gustafssons Rapport från ett slakteri, Fempers 24/3 2020. In English


Biografisk artikel om en tidig poet och djurförsvarare, i SKBL. In English


Om mediekritik och djurrätt som social rörelse i klimatkrisens tid, läs gärna: "Den mediala osynligheten", i Syre 2019.


Aktuellt igen, debattartikel från 2009: "När kycklingindustrin gick i graven" OBS att artikeln publicerades med missvisande och felaktig rubrik och ingress. Newsmills redaktion vägrade korrigera sitt misstag. Tidningen lades ned 2013.


Mänskliga rättigheter, fallet vegan, i Svenska Dagbladet 29 mars 2015. In English, vegan (kids) human rights. Se även Lawline från 2018 om grundlagsskydd för veganer.


Debattartikel, kolumn i Metro 2001 om vego och skolan.


Efter Basel, Skottland och Wales, brittiska parlamentet utlyser klimatnödläge. Aktuell igen: Recension av Andreas Malms Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent Aftonbladet kultur 2007.


Såsom andra sociala rörelser och angelägna sakfrågor i vår tid riskerar djurfrågor kapningsförsök från högerextrema, men djurrätt är per definition en ickevåldsrörelse som emanerar ur och är sammankopplad med kampen mot sexism, rasism och övrig diskriminering. Se lagen om diskriminering från 2008 (uppdaterad 2017) som ersatte olika lagar från 1999 och som stadgar förbud mot diskriminering med avseende på:


  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsvariation
  • sexuell läggning
  • ålder 


Djurrättstanken var tidig med att hävda ovan diskrimineringsgrunder utifrån normer och står i logisk motsättning till människoföraktande ideologier och rörelser, se boken Djurrätt,

en fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet (1998). 


Ur artikel i Aftonbladet, "Så lurade de Astrid". I dessa tider aktuell igen: "Ledande nazister lade in sig på kurort och åt hälsokost för att kompensera det vardagliga frossandet i kött. Vegetariska föreningar liksom djurskyddsorganisationer förbjöds. Den lag som nazisterna presenterade som sin var inte unik, utan konkurrerade med lagar om djurskydd vilka redan införts i USA och Storbritannien. Djurförsöken pågick obehindrat under nazisterna – lagen som rörde djurförsök talade blomsterspråk: i paragraf 5 stod ”förbud”, i paragraf 6–8 togs förbudet tillbaka och gjorde saken upp till försöksledaren. Lagen förhindrade inga plågsamma djurförsök och stod kvar i DDR fram till återföreningen med Västtyskland. Hur djurvänliga nazisterna än framstod i den egna propagandan – i djurens verklighet förblev det business as usual." 


Metoo, recension och kritik av den akademiska världens vetenskapliga praktik, i Fempers 2018.

 

Essä. Emma Goldman som talare och teatervetare och metodkritiker i Opulens 27/9 2017.

 

Essä. Olympe de Gouges, kvinnokategorin och franska revolutionen i Fempers 20/11 2016.

 

Essä. Om en bortglömd målning i Opulens 8 mars 2017.

 

Om kulturell kolonisering, fallet andra platser, andra generationer, andra varelser i Aftonbladet 6/8 2016.


Mer än att överleva, recension av Tiina Rosenbergs bok Don't be quiet, start a riot, essays on feminism and performance, Stockholm University Press 2016 i Fempers 14/6 2016.

 

Essä. Presshistoria: "Galna på låtsas" Aftonbladet 23/11 2015

 

"Att inbegripa andra än mänskliga varelser" i Syre nr 9 2016


Essä. "Freden på bordet 2015" In English

 

Medverkan i antologi Utvägar allianser för jämlikhet, släpp Stockholm, Malmö, Göteborg 2014

 

En artikel i Aftonbladet som bidrog till att det till sist blev ett förbud mot tidelag: "Förbjud sex med djur".


"Försåtliga kopplingar" SvD  20 december 2014

 

Sammanfattning av en artikel om att uppmärksamma djur i konst och litteratur, historiskt och i nutiden, från genusvetarkonferens i Umeå 2014, på engelska: se under föredrag, "Man kan alltid trösta sig..."

 

Essä. Hundens genius - en rebellisk fredsstrategi Tidningen Kulturen 2014

 

Essä. När djuren gör oss mänskligare, Moriska trädgården, 2014


Inte till salu - kulturkampanjen 2014

 

Om ett globalt medborgarinitiativ för illegalisering av miljöförstöring i Fempers 2 maj 2014.

 

Tal från panelsamtal på Tur-teatern 3 mars 2014, här som valkrönika: "Bred feminism kan lösa klimatkrisen".

 

Text till plattan Stoppa Våldet: Beyond Meat. Artister mot speciesism 2014.


Debattartikel 12 februari 2014 i Aftonbladet om 'djur'parkens ekonomiska ekologi: Marius betyder mer än vi tror.

 

"Subway surf - den milda (och omöjliga) drömmen om en kronologisk förändring"

 

Alltid aktuellt 1: "Hoppet i det längsta"

Alltid aktuellt 2: "Världen är större än språket"

 

Förtjänstfullt nystartade organisationen Se sambandet uppmärksammar mekanismer i våld i nära relationer. Här är en länk till en debattartikel i ämnet från 2006. I samlingen När kultur blir natur (2013) återfinns artikeln "Våldets kultur" från 1995, se nedan.

 

Essä. Elin Wägner i Tidskrift för genusvetenskap 2011, finns även tryckt i artikelsamlingen När kultur blir natur

 

Essä. "Solidarisk matematik" från 2009 och "Världen är större än språket" 

 

Essä. "Som djur" från 2009 i TK.

 

Essä. Apropå en debatt på Pride House. Artikel i Aftonbladet kultur om den komplicerade relationen kultur - natur. Obs att artikeln måste läsas i sin helhet då den börjar i en polemisk läsart.


Recension i Aftonbladet kultur från 2/11 2007 om Andreas Malms bok om klimatet: "Snart spricker det". Recensionen lyfter frågan: Läge för att utlysa nödläge?


MAT & MILJÖ Artikel från 13/10 2006 i Göteborgs-Posten om animalieproduktionens inverkan på klimatgasutsläppen.

 

Filmrecension från 2007 "Järnets änglar"

 

"Klimatet, käket och politiken". I: Arbetaren nr 4 januari/februari 2007. In English


"Biffen är värre än flyget". I: ungdomstidningen Rädda djuren nr 1 2007


Essä. "Männens kött". I: Aftonbladet kultur 18/6 2007


Reportaget "Varken människa eller maskin" - om Barbara Noske i Stockholm, Miljömagasinet 2000Forskning:


Om Lizzy Lind-af-Hageby's föredragsserie om kvinnorörelsen och feminism i Queen's Hall, London, 1914. I: Women's History Review: 'Problems of the Women's Movement': Lind-af-Hageby's assessment...' 27 mars 2023, vol. 32, nr 5, s. 699-722.


Biografisk artikel om en tidig poet och djurförsvarare, i SKBL.

In English

Historiska djurförsvarare. In English


'Spirit of Revolt. Lizzy Lind af Hageby, Emma Goldman och August Strindberg' I: Strindbergiana 29, Atlantis 2014, s. 37-58. Uppmärksammar Lind af Hagebys på svenska okända biografi om Strindberg. Kommentar i Sydsvenska Dagbladet 

 

'Antroandrocentrismens giljotin - exemplet Olympe de Gouges' I: Dyr i samfunnet. Kategorisering og diskurs. Sosiologi idag 43(2013)2, s. 9-36


Sammanfattning

Summary in EnglishFN:


Om vatten och vattenförsörjning för FN:s State of the Future 2005

 

Myndigheter:


Intervjuer från 2010 om jämställdhetsintegrering i enlighet med traditionell modell i svenska kommuner  / gender binary integration, traditional state model. Observandum: non-binary gender models embracing all existing genders will hopefully be implemented promptlySjukvård                              

In English


Skola I                                  

In English


Skola II                               

In English


Snöröjning                          

In English


Räddningstjänst                

In English

 

 

 

 

© Lisa Gålmark 2006-2024