ARTIKLAR ARTICLES

       Welcome to

   Lisa Gålmark


Artiklar


Kultur och debatt: 


Recension av en ny bok, Lina Gustafssons Rapport från ett slakteri, Fempers 24/3 2020. In English


Aktuellt igen, debattartikel från 2009: När kycklingindustrin gick i graven.


Mänskliga rättigheter, fallet vegan i Svenska Dagbladet 29 mars 2015. In English, vegan (kids) human rights. Se även Lawline från 2018 om grundlagsskydd för veganer.


Debattartikel, kolumn i Metro 2001 om vego och skolan.


Om den demokratiska tillbakagången och en färsk rapport. Ju mer ojämlik fördelning, desto större tillväxtbehov och därmed ökade miljö- och klimatproblem, i Fempers 30/10 2019


Gretahajpen chans till demokratiutveckling, i Fempers 4/6 2019. Aktuell igen: Friåkaren från 2015


Efter Basel, Skottland och Wales, brittiska parlamentet utlyser klimatnödläge. Aktuell igen: Recension av Andreas Malms Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent, i Aftonbladet kultur 2007


Om Polly Higgins medborgarinitiativ för nturens rättigheter, i Fempers februari 2014. 


Såsom andra sociala rörelser och angelägna sakfrågor i vår tid riskerar djurrätt kapningsförsök från högerextrema trots att begreppet djurrätt emanerar ur och är sammankopplat med kampen mot sexism, rasism och övrig diskriminering, se lagen om diskriminering från 2008 (uppdaterad 2017) som ersatte olika lagar från 1999 och som stadgar förbud mot diskriminering med avseende på:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsvariation
  • sexuell läggning
  • ålder 

Djurrättstanken var tidig med att hävda ovan diskrimineringsgrunder utifrån normer, och står i logisk motsättning till människoföraktande ideologier och rörelser. Om djurrätt som social rörelse i klimatkrisens tid, läs gärna: Den mediala osynligheten, i Syre 2019.


Om talmakt och att skriva historia i Syre 13/4 2018


Metoo, recension och kritik av den akademiska världens vetenskapliga praktik, i Fempers 2018

 

Essä. Emma Goldman som talare och teatervetare och metodkritiker i Opulens 27/9 2017

 

Essä. Olympe de Gouges, kvinnokategorin och franska revolutionen i Fempers 20/11 2016

 

Essä. Om en bortglömd målning i Opulens 8 mars 2017

 

Om kulturell kolonisering, fallet andra platser, andra generationer, andra varelser i Aftonbladet 6/8 2016


Mer än att överleva, recension av Tiina Rosenbergs bok Don't be quiet, start a riot, essays on feminism and performance, Stockholm University Press 2016 i Fempers 14/6 2016

 

Essä. Presshistoria: Galna på låtsas Aftonbladet 23/11 2015

 

Att inbegripa andra än mänskliga varelser, i Syre nr 9 2016


Essä. Freden vid bordet 2015

 

Medverkan i antologi Utvägar allianser för jämlikhet, släpp Stockholm, Malmö, Göteborg 2014

 

"Försåtliga kopplingar" SvD  20 december 2014

 

Sammanfattning av en artikel om att notera djur i konst och litteratur, historiskt och i nutiden, från genusvetarkonferens i Umeå 2014, på engelska: se under föredrag, "Man kan alltid trösta sig..."

 

Essä. Hundens genius - en rebellisk fredsstrategi Tidningen Kulturen 2014

 

Essä. När djuren gör oss mänskligare, Moriska trädgården, 2014


Inte till salu - kulturkampanjen 2014

 

Om ett globalt medborgarinitiativ för illegalisering av miljöförstöring, Feministiskt Perspektiv 2 maj 2014

 

Tal från panelsamtal på Tur-teatern 3 mars 2014, här som valkrönika: Bred feminism kan lösa klimatkrisen.

 

Text till plattan Stoppa Våldet: Beyond Meat. Artister mot speciesism 2014


Debattartikel 12 februari 2014 i Aftonbladet om 'djur'parkens ekonomiska ekologi: Marius betyder mer än vi tror.

 

Subway surf - den milda drömmen om en kronologisk förändring

 

Alltid aktuellt 1: Hoppet i det längsta

Alltid aktuellt 2: Världen är större än språket

 

Förtjänstfullt nystartade organisationen Se sambandet uppmärksammar mekanismer i våld i nära relationer. Här är en länk till en debattartikel i ämnet från 2006. I samlingen När kultur blir natur (2013) återfinns artikeln "Våldets kultur" från 1995, se nedan.

 

Essä. Elin Wägner i Tidskrift för genusvetenskap 2011, finns även tryckt i artikelsamlingen När kultur blir natur

 

Essä. Solidarisk matematik från 2009 och Världen är större än språket 

 

Essä. Som djur från 2009 i TK.

 

Essä. Apropå en debatt på Pride House. Artikel i Aftonbladet kultur om den komplicerade relationen kultur - natur. Obs att artikeln måste läsas i sin helhet då den börjar i en polemisk läsart.

 

MAT & MILJÖ Artikel från 13 oktober 2006 i Göteborgs-Posten om animalieproduktionens inverkan på klimatgasutsläppen.

 

Filmrecension från 2007 Järnets änglar

 

Reportaget Varken människa eller maskin - om Barbara Noske i Stockholm, Miljömagasinet 2000


Klimatet, käket och politiken. I: Arbetaren januari/februari 2007
In English


Biffen är värre än flyget. I: ungdomstidningen Rädda djuren nr 1 2007


Essä. Männens kött. I: Aftonbladet kultur 18/6 2007Forskning:


Spirit of Revolt. Lizzy Lind af Hageby, Emma Goldman och August Strindberg I: Strindbergiana 29 Atlantis 2014 s 37-58. Uppmärksammar Lind af Hagebys på svenska okända biografi om Strindberg. Kommentar i Sydsvenska Dagbladet 

 


Antroandrocentrismens giljotin - exemplet Olympe de Gouges I: Dyr i samfunnet. Kategorisering og diskurs. Sosiologi idag 43(2013)2 s 9-36


Sammanfattning

Summary in EnglishFN:


Om vatten och vattenförsörjning för FN:s State of the Future 2005

 

Myndigheter:


Intervjuer från 2010 om jämställdhetsintegrering i enlighet med traditionell modell i svenska kommuner  / gender binary integration, traditional state model. Observandum: non-binary gender models embracing all existing genders will hopefully be implemented promptlySjukvård                              

In English


Skola I                                  

In English


Skola II                               

In English


Snöröjning                          

In English


Räddningstjänst                

In English

 

 

 

 

© Lisa Gålmark 2020