BÖCKER BOOKS

   Böcker  Books


 • Revolutionens rosenvatten, essä och läsdrama, Dela 2016, In English 2020
 • Bevare mig väl, medverkan, Sjösala 2015
 • Utvägar, medverkan, Ordfront 2015
 • Strindbergiana, medverkan, Atlantis 2014
 • När kultur blir natur. Texter i urval, Dela förlag 2013
 • Det sakrala - "Sakralben" dikt från 1992, medverkan, H:ström 2010
 • Global Harms, medverkan, red. Ragnhild Sollund, Nova Science Publ. 2008 / 2011
 • Mat, miljö och utveckling, medverkan, red. David Kronlid och Daniel Wolf-Watz, Framtidsakademin och Folkuniversitetet 2005
 • Skönheter och odjur, Makadam 2005, nytryck 2016
 • Hundrädsla, medverkan, red. Carin Holmberg, Kabusa 2005
 • Vadå feminist, Bonnier Carlsen 2005 Nytryck Dejavu 2013
 • Stockholms Vego på stan, tillsammans med Cosmin Irina. Ordalaget 2001
 • Djurrätt. En fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet, Nya Doxa, 1998
 • Shambles of Science, Lizzy Lind af Hageby & Leisa Schartau, 1996/1997, FDR/Federativ 1997  Summary in English
 • Djur och människor. En antologi i djuretik. Redaktör och inledning,  Nya Doxa 1997


                       

                      Översättning:


 • Rosewater of the Revolution, essay and drama, translated from the Swedish by the author with Alan Crozier, Dela 2020
 • Frankensteins vegetariska monster/Carol J. Adams I: Hjärnstorm Konst och djur, nr 102-103, 2010
 • Djurens liv / J. M. Coetzee och Marjorie Garber, Peter Singer, Wendy Doniger, Barbara Smuts, red Amy Gutmann, Nya Doxa 2001.  
 • Djurens rättigheter / T. Regan, Hägersten: Samfundet mot plåg-samma djurförsök, [1992], ny tr 1994



HYBRIDROMAN av J. M. Coetzee med kommentarer av Marjorie Garber, Peter Singer, Wendy Doniger, Barbara Smuts; förord av Amy Gutmann. Översättning.

"Detta är en lysande bok, som vibrerar av patos, som med filosofisk och etisk skarpsynthet och stringens presenterar såväl argument för som mot en utökad djurrätt. En förträfflig introduktion till dessa komplicerade frågor är det dessutom." Recension av Matts Lindberg, BTJ 2001, nr 2. "En fin översättning", Nobel-bibliotekets chef 2003.

ROSEWATER OF THE REVOLUTION  The French Revolution from new perspectives. Essay and drama about the eighteenth-century slavery critic and women's rights champion Olympe de Gouges. Cover by Linnea Blixt. Available from 14 October 2020, see here. Prisjämförelse.

OLYMPE DE GOUGES och franska revolutionen. Första bok (2016) på svenska om antirasistiska tidigmoderna feministen Olympe de Gouges. Boken har inspirerat till draman och utställningar om demokrati och rättigheter. Omslaget uppmärksammar den glömda målningen La Liberté av Jeanne "Nanine" Vallain: Friheten har hissat  symbolen för slavens frigörelse, den frygiska mössan, på sin stav. Omslag av Carolina Ekbäck Ekström. 2:a upplagan. Om målningen, läs här. Finns även som e-bok.

ESSÄ. The Spirit of Revolt. Lizzy Lind af Hageby, Emma Goldman och August Strindberg, om Lind af Hagebys biografi (1913). I: Strindbergiana vol 29. 

REVOLUTIONEN är en middagsbjudning med Angela Davis. I: Bevare mig väl, Sjösala förlag, 2014

UTVÄGAR. Antologi med feministiska texter. Text om hållbar feminism, Ordfront, 2014

OM FEMINISM och djurrätt vid sekelskiftet 1900. Historiska inst. Stockholms universitet, fil mag uppsats 28 februari 1996, tryckt 1997. Läs gärna en ny forskningsartikel i ämnet i Women's History Review 2023.

DIKT. Sakralben. I: Det Sakrala. Red. Guido Zeccola. Bokförlaget H:ström 2010. Recensioner av boken, se här och här och här och här.


VEGOGUIDE Stockholm från 2001 med Cosmin Irina. Ordalaget förlag

VARFÖR VEGAN Om växtproteiner och växtmjölk - NYORD 2016! - och en massa annat i andra upplagan 2001. Fickbok.

OMSLAG av Calle Ljungström och Ulf Lundkvist. Första upplagan av Vadå vegan, handbok för icke-våldsrevolution i köket, Rabén & Sjögren juli 2000 Recension i KA.






DEN ANDRA RÄDSLAN

- om hunden och makten", en essä av Lisa Gålmark om den kolonialt präglade relationen hund och människa. En text med resonemang som först idag, genom litteratur och föredrag, blivit tänkbara och diskuterbara, se filosofen Jonna Bornemark respektive etologen Kerstin Malms artiklar i DN 16 och 17 december 2019. Essän ingår i antologin Hundrädsla, red. Carin Holmberg. Göteborg: Kabusa förlag, 2005. Läs gärna en artikel på temat från 2008. Se även kortprosa om hundexistens här intill från 1998.


Första boken på svenska om Olympe de Gouges: Revolutionens rosenvatten, Olympe de Gouges feministiska humanism 2016, 2:a uppl. 2020, översättning till engelska 2020.

 

Bookcover, photo of Meret Oppenheim's surrealist art work Ma Gouvernante 1936, replica exhibited 1967 at the Moderna Museet in Stockholm.


Skönheter och odjur. En feministisk kritik av djur - människa-relationen, Makadam förlag är en kulturstudie som analyserar maktförhållandet mellan människor och kategorin djur. Utgiven 20/5 2005. Omfång 224 sidor inklusive notapparat och litteraturreferenser (61 sidor). Studien brukar ett hur-perspektiv och använder begreppsparet köttism (ideologi) och köttnormativitet (materialisering och institutionalisering av köttism) för att visa hur människans medvarelser blir till ting (kött). 


In English: translated from the preface, Skönheter och odjur, 2005, p 7, here translated from the Swedish: ‘How may that normative system be described which renders the relationship of humans and nonhumans into something unimportant and almost not mentionable? In answering this question I have consciously chosen the perspective of the subordinate. In the book, such an approach implies that the term objectivity is given a literal and material meaning: Who is ascribed the status of inferior (object) and who is ascribed the status of superior (agent) and for what purpose? With a search light pointing upwards from below, questions and answers come to diverge from the ordinary and a novel image discerns; from not interesting, to urgent societal topic in our time.’


 "Frigörelsen från självföraktet och svaghetsföraktet kan vara frigörelsen från rädslan för att själv vara den utlämnade kropp människor har i sin makt." s 158 


Summary in English  Skönheter och odjur is a cultural study about the fundamental and specific power relations between humans and beings in the category of animals. The three sections in the book are intended to form a whole but can be read separately. The first section, Nature of the norm, begins with a description of the traditional Western definition of a human being. Aristotle's thesis on who shall rule and who shall abide serves as a starting-point for an historical account of the Western conception of natural power: How has the usage of 'animals' affected society in general? Which are the connections between the keeping of 'animals' and colonialism? What is meant by naming someone an 'animal'?


Thus, the theory of combined anthro-andro-centrism and meat normativity - hyper exploitation - becomes discernable: How are 'animals' deployed to uphold the human social order? In what way is human society affected by meat normativity? 


Section two, Techniques of maintenance/ruling techniques, further develops the theory of a normative system; meatism (norm) materialized by meat normativity (acts, relations, institutions, authorities) upholding the practice of killed meat as the preferable protein by for example the ascribing of characteristics, division, silence. The section creates concepts and analyzes how infringements against meatism are treated within meat normativity, and how advocates for animals are exposed to vegophobia. How are anthro-androcentrism and meatism maintained by meat normativity in the media? In which way are advocates for animal rights depicted as representing 'animals'? How are 'animals' stigmatized as the absurdly guilty other? How are 'animals' deployed as scapegoats to split common interests among those diverging from the norm?


If the two preceding sections sought primarily the inclusion of  the animal category into the critique of the white anthro-androcentric culture, section three, The Feminist Rescue, offers a background to and criticizes the dominant contemporary feminist strategy which like classic philosophy fails to recognize 'animals' as (unjustly) subordinated. Here, broad and manifold and self-critical postures are wished for, postures that consider also other forms of oppression; feminisms that do not emanate from the traditional definition of the human as the fully-worthy being who kills. Key concepts: anthro-androcentrism, pre-meat, meatism, meat norm, meat normativity, the colonial diet, vegophobia, hyper exploitation, selective equality

 

This book project emanates from a paper in gender theory at Stockholm University in June 2001. Definitionnormativity (2001, 2005 and 2008): "'institutions, structures, relations and acts' (Rosenberg, Tiina 2002:12-13) is here applied to meat; meat normativity upholds the norm or ideology of meatism; 'animals' are perceived as matter in the production and consumption of every day'meat' from animal bodies, this kind of meat is in society presented as the sole, natural, indespensable and normal protein food for humans, the symbol and real result not only of traditional elite human male power, but also of 'civilization' and eventually, as this normativity spread from the Western world with a production increase of five times since 1950, as an indicator of 'modernization'."

 

På svenska: Köttnormativitet är de "institutioner, strukturer, relationer och handlingar" som vidmakthåller normen/ideologin om andra djur som levande föremål till för människan att göra vad människan vill med, särskilt att producera och konsumera som vardagligt "kött" (köttism) där "kött" presenteras som den enda, naturliga, oumbärliga och normala proteinfödan för människor; symbol och verkligt resultat inte endast av traditionell elitär människomansmakt utan också av civilisation, och såsmåningom, när denna normativitet spreds från västerlandet med en femfaldig produktionsökning sedan 1950 (FAO), indikator på modernitet."


Definitionen kommer från Gålmark, L., Skönheter och odjur, en feministisk kritik av djur - människo-relationen, Makadam, 2005 samt Gålmark, L., "Aristotle Revisited" i Global Harms, red. Ragnhild Sollund, Nova Science Publ., 2008, s 102. Skönheter & odjur utvecklar en teori som visar hur dominerande normer (diskurser) kring kött och djur materialiseras i beteenden och handlingar, relationer och institutioner (normativiteter).


Review by Fanny Ambjörnsson in the Swedish daily paper Dagens Nyheter: "Gålmark vidgar territoriet genom att visa hur djuren fyller en central funktion, både som symbol och som verkliga offer för den underordning där vissa klassificeras som sämre och mindre normala än andra." (Obs att recensionen tyvärr anger felaktigt sidantal, boken är oförändrat 224 sidor.)


Recension av Rebecka Åhlund i Borås Tidning 20/6 2005: "Det är en aha!-upplevelse av samma kaliber som det var för mig att läsa Nina Björks Under det rosa täcket första gången. Life as we know it är inte så självklart som det förefaller. Det är farliga saker som händer när kultur blir natur och vi inte ens märker något."


Recension 2013 av Helen Alfvegren:

"Sällan har en enda bok sagt så mycket fascinerande, tänkvärt, intressant..."


Tolkning av Meret Oppenheim's Ma Gouvernante (1936/ Moderna museet 1967). Tolkning även i artikeln "Äta eller ätas" i Bang, se sid 140 i samlingen När kultur blir natur. Interpretation of the artwork in English. Tolkning även i Hjärnstorm 2010.


Skönheter och odjur är första maktanalytiska bok om relationen människa - djur på svenska och har inspirerat till forskning på högskolor och universitet samt till böcker och tidskriftsnummer.


Adlibris

Bokus


OBS Tyvärr kan e-boksupplagan inte rekommenderas eftersom den inte överensstämmer med originalet. Köp eller låna som tryckt bok istället.

 

ESSÄ. Att döda en häst och bidra till ett krig, en kritisk essä. Tar sin utgångspunkt i följande citat av Shakespeare:


“You have among you many a purchased slave/Which like your asses and your dogs and mules/You use in slavish parts […]”. (William Shakespeare, The Oxford Shakespeare, Complete Works, red. Stanley Wells och Gary Taylor, Oxford: Clarendon Books, 1988.)


I numret finns flera intressanta artiklar på temat konst och djur inklusive ett kapitel ur Carol J. Adams bok The Sexual Politics of Meat översatt till svenska. Allt i Hjärnstorm 2010 nr 103.


LYCKA till dig, kärlek till alla! Första peppboken på svenska om feminism för unga oavsett ålder! Över femtio människor plus femtio till ur kvinnokategorin, uppslag till en annan historie-undervisning i skolan. Vadå feminist från 2005 (nytryck 2013.

Finns som e-bok.

NÄR det som är valbart i en kultur uppfattas som en naturlag. Kritiska essäer, recensioner och debattartiklar publicerade i bland annat Bang, Arbetaren, Aftonbladet, läs exempelvis högaktuella "Konsten att dra en proteingräns", sid 371. Innehåller även föredrag som under lång tid utforskat och visat på samband mellan klimatkris, jämlikhet och behandlingen av djur och natur.

Omslag av Kajsa Nilsson.

Finns även som e-bok.

THE THEORY of anthroandrocentrism

as historical panorama, essay from 2008. Red Ragnhild Sollund. Läs en recension här.

DJURRÄTT. En fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet, Nya Doxa 1998 Introduktion till djurrätt; filosofi, praktik och politik med utgångspunkt i avståndstagande från sexism, rasism och all sorts diskriminering; solidaritet också med djuren! Om mat, miljö, klimat, etologi och djurens verklighet under mänsklig hand. Här finns även en tidig varning för zoonoser (som coronaviruset) med ursprung i dödandet av djur, s 21-22. Omslag: Magdalena Wennberg-Lavebratt. ACT UP demokratisk hbtq-demo för aidsforskning utan djurförsök med musiker Chrissie Hynde i mitten överst. Vid Kapitoleum, Washington D.C. USA 1995.


"DISKUSSIONEN idag handlar inte längre om ifall djur ska tas hänsyn till eller ej, den handlar om hur; på vilket sätt och hur mycket." Inledningen, s 6. Djuretikfilosofi till svenska med bidrag av bland andra Ingmar Persson och Josephine Donovan, från 1997. En bok med evigt aktuella frågeställningar. Firar tjugofyraårsjubileum i år!






© Lisa Gålmark 2006-2023